Skip to main content


Soil Food Web

Gezonde planten met weinig bemesting?

Artikelen over het bodemvoedselweb
Auteur: Birgit Albertsmeier, Rijke bodem

Meer schimmels, minder bacterien

In de permacultuur proberen we de omgeving zo te beïnvloeden dat bomen en planten optimaal en in een natuurlijk evenwicht kunnen groeien. In de loop van de tijd vinden hierbij veranderingen in het microscopische bodemleven plaats. Waarom zou je dit willen en hoe krijg je dat voor elkaar?
Dit artikel is op 21/09/2021 in nummer 24 van het Permacultuur Magazine gepubliceerd. Auteur en foto's: Birgit Albertsmeier; www.permacultuur-magazine.eu. Lees meer over hoe je meer schimmels en minder bacteriën krijgt

Microben enten

Stel je een wereld voor waarin de gewassen op de velden welig tieren met weinig of zelfs zonder bemesting. Weilanden en akkers gedragen zich als bossen. Klinkt dit te mooi om waar te zijn?
Dit artikel is op 21/03/2021 in nummer 22 van het Permacultuur Magazine gepubliceerd. Auteur en foto's: Birgit Albertsmeier; www.permacultuur-magazine.eu. Lees meer over het enten van microben

Koolstof opslaan in landbouwgrond

Volgens onderzoek van David Johnson is het mogelijk om grote hoeveelheden koolstof op te slaan in landbouwgrond indien er een volledig bodemvoedselweb aanwezig is in de bodem. Het gehalte aan organische stof gaat dus omhoog. Het gaat om duidelijk hogere waarden dan in reguliere landbouwgrond (ook biologisch). Tegelijkertijd stijgt de plantenbiomassa en het watervasthoudende vermogen. Lees meer over carbon farming

Groenten willen ook schimmels

Groenten zijn pioniersplanten en willen bacterie-gedomineerde grond. Deze vaak gehoorde, ware uitspraak zet de meeste mensen op het verkeerde been. Hoe zit dit precies in elkaar? Lees meer over waarom schimmels belangrijk zijn voor groenten ...

DIY bodemvruchtbaarheid

Veel bedrijven verkopen hulpstoffen om de bodem vruchtbaarder te maken, bijvoorbeeld mycorrhiza, bodemmineralen, EM en andere bacteriënmengsels. Deze hulpstoffen hebben op sommige bodems veel effect en op andere weinig.
Het kan echter ook anders: Compost en compostextract zijn met een beetje vakkennis gratis en eenvoudig zelf te maken. Als je dan ook nog kennis hebt van het herkennen van het bodemleven onder de microscoop, heb je al het gereedschap in handen om de bodemvruchtbaarheid controleerbaar op peil te brengen. Lees meer over bodemvruchtbaarheid op het blog van de Voedselketen

Naar een betere bodemvruchtbaarheid

Het bodemleven zorgt voor een optimale bodemvruchtbaarheid. De organismen hebben namelijk invloed op zowel de chemische bodemvruchtbaarheid (bij voorbeeld beschikbaarheid van voedingsstoffen) als de fysische bodemvruchtbaarheid (onder andere de waterhuishouding en de doordringbaarheid van de bodem voor plantenwortels). Helaas is het bodemleven in de bodem van onze tuinen en landbouwgronden in de loop der jaren sterk achteruitgegaan. Wat doet het bodemleven concreet? Valt het bodemleven nog te herstellen? Lees meer over bodemvruchtbaarheid op het blog van de Voedselketen

Artikelen
Rijke bodem: Get insight into the Soil Foodweb

Webdesign © Totoweb