Skip to main content
| birgit | Blog

Het succes van een Soil Food Web experiment: Een overweldigende groeivoorsprong voor sla

In de wereld van duurzame landbouw en ecologisch verantwoord tuinieren worden steeds meer innovatieve methoden onderzocht om de gezondheid van de bodem te verbeteren. Een Soil Food Web experiment, uitgevoerd in Portugal door de Soil Food Web studenten Elodie da Silva en Jeroen Boss, onthulde recentelijk een opvallend resultaat: een indrukwekkende groeivoorsprong voor sla in de behandelde groep ten opzichte van de controle.

Bekijk hier het oorspronkelijke bericht.

Experimentele Opzet

Het experiment concentreerde zich op het kweken van sla in twee verschillende bodemomstandigheden. De groep proefplanten werd onderworpen aan een behandeling met compostextract, waarbij de micro-organismen afkomstig waren uit wormencompost. Tegelijkertijd werd de bodem van de controlegroep voorzien van dezelfde hoeveelheid water om mogelijke verschillen in groei als gevolg van waterbeschikbaarheid te minimaliseren.

Resultaten en Oogst

Na een periode van zes weken kon het experiment al als succesvol worden beschouwd. De sla in de behandelde groep bereikte een punt waarop de oogst kon plaatsvinden. Opvallend was dat de planten in de behandelde groep meer dan dubbel zo groot waren als hun tegenhangers in de controle. Dit overtuigende resultaat wijst op de significante invloed van het gebruik van compostextract op de groei van sla.

De Rol van Micro-organismen

De sleutel tot dit succes ligt in de rijke diversiteit aan micro-organismen die aanwezig waren in het compostextract. Wormencompost staat bekend om zijn vermogen om een gezond en evenwichtig bodemleven te ondersteunen. De micro-organismen spelen een cruciale rol bij het vrijmaken van voedingsstoffen en het stimuleren van de algehele groei van planten.

Conclusie

Dit Soil Food Web experiment benadrukt de effectiviteit van het gebruik van compostextract, met micro-organismen uit wormencompost, om de groei van sla aanzienlijk te bevorderen. Dergelijke innovatieve benaderingen dragen bij aan duurzamere landbouwpraktijken en bieden nieuwe perspectieven voor tuinders en boeren die streven naar gezondere gewassen en vruchtbare bodems. Het is duidelijk dat de geheimen van een weelderige oogst vaak verborgen liggen in de rijke microkosmos van de bodem.

Birgit Albertsmeier

Birgit Albertsmeier

Birgit Albertsmeier is Soil Food Web Consultant en Soil Food Web Laboratory Technician, in het Nederlands bodemvoedselweb-adviseur en bodemvoedselweb-analyst.

Laatste nieuws

Contact
  • +31 (0)6 588 66 098
  • Rijke bodem Mgr. Bannenberglaan 8 NL - 5581 AH Waalre
  •  
Rijke bodem: Get insight into the Soil Foodweb

Webdesign © Totoweb