Skip to main content
| Project | Blog

bodemonderzoek

Gastblog Soil Life Consultant Tanja Dekker over de onderzoeksmethode van een Soil Food Web analyse:

Lichtmicroscopie is een krachtig instrument voor bodemonderzoek omdat hiermee bodemdeeltjes en organismen met een hoge resolutie kunnen worden gevisualiseerd en gekwantificeerd, wat belangrijke informatie oplevert om inzicht te krijgen in de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem, de biodiversiteit in de bodem en de nutriëntencyclus.

Hoewel het contra-intuïtief lijkt, kan de werkelijkheid van het bodemmonster in feite worden weerspiegeld in slechts één druppel, ook al hebben we slechts een klein deel van het monster onderzocht.

De reden hiervoor is dat het representatieve bodemmonster dat ons wordt toegestuurd, zorgvuldig is geselecteerd om een nauwkeurige weergave te zijn van het grotere bodemgebied waaruit het werd genomen. Door een kleine hoeveelheid grond te nemen van meerdere locaties binnen het grotere gebied en deze grondig te mengen, kunnen we ervoor zorgen dat het resulterende grondmonster representatief is voor het hele gebied.

Vervolgens nemen we een klein deel van het representatieve monster en maken we een 1:5 verdunning, waardoor we eventuele variabiliteit in het monster kunnen verminderen en de aanwezige deeltjes en organismen gemakkelijker kunnen tellen en kwantificeren. Door slechts één druppel van dit verdunde monster te onderzoeken, kunnen we een momentopname maken van de eigenschappen van het grotere monster.

Natuurlijk is het belangrijk om in gedachten te houden dat er een zekere mate van variabiliteit is in elk bodemmonster, en dat het onderzoeken van slechts één druppel geen volledig beeld geeft van het gehele monster. Door echter zorgvuldig een representatief monster te selecteren, een verdunning te maken en door meerdere druppels te onderzoeken, kunnen we een completer beeld krijgen van de eigenschappen en kenmerken van de bodem. In tegenstelling tot andere methoden voor bodemonderzoek is lichtmicroscopie niet-destructief.

Contact
  • +31 (0)6 588 66 098
  • Rijke bodem Mgr. Bannenberglaan 8 NL - 5581 AH Waalre
  •  
Rijke bodem: Get insight into the Soil Foodweb

Webdesign © Totoweb