Skip to main content
| birgit | Blog

Koolstof opslaan in landbouwgrond

20% van de jongeren heeft last van klimaatstress zo lees ik in een onderzoek van Milieudefensie.

Zullen we eens overgaan tot actie? Zullen we de schimmels massaal terugbrengen in de grond zodat er enorme hoeveelheden koolstof in de grond kunnen worden vastgelegd? Voordeel voor klimaat en boer omdat de planten dan ook beter groeien.

Ik schreef er al een hele poos geleden een artikel over. Graag breng ik deze nog eens onder de aandacht.

Volgens onderzoek van David Johnson is het mogelijk om grote hoeveelheden koolstof op te slaan in landbouwgrond indien er een volledig bodemvoedselweb aanwezig is in de bodem. Het gehalte aan organische stof gaat dus omhoog. Het gaat om duidelijk hogere waarden dan in reguliere landbouwgrond (ook bij verschillende technieken van carbon-farming). Tegelijkertijd stijgt de plantenbiomassa en het watervasthoudend vermogen.

Lees hier het hele artikel: Koolstof opslaan in landbouwgrond

Benieuwd hoe je dit in de praktijk kan brengen? Neem graag contact met me op.

Contact
  • +31 (0)6 588 66 098
  • Rijke bodem Mgr. Bannenberglaan 8 NL - 5581 AH Waalre
  •  
Rijke bodem: Get insight into the Soil Foodweb

Webdesign © Totoweb